GYRRIR O FEWN 4 DIWRNOD GWAITH - DISPATCHED WITHIN 4 WORKING DAYS

Print Bwydlen wedi'i Bersonoli - Personalised Menu Print

Regular price £15.00 Sale

Print Bwydlen wedi'i bersonoli. Anrheg unigryw ar gyfer chef y ty. 

Ychwanegwch fanylion Teitl (ee Caffi Mam, Caffi Nain ayyb) ynghyd a 4 pryd, 2 'sbesial' a 2 bwdin yn yr adran 'Ychwanegu nodyn i'ch archeb' wrth archebu.

Ar gael font du neu goch. Maint: A4 neu A4. Daw y print heb ffram.

Welsh Personalised Menu Print. Can be personalised with any title e.g. Caffi Mam, Caffi Dad etc and up to 4 meals, 2 specials and 2 puddings.

Please add details of title e.g. Caffi Mam, Caffi Dad etc and up to 4 meals, 2 specials and 2 puddings to the  'Add note to your order' section on the cart page when ordering.


Available in red or black font. Size A4 or A3. Unframed print.